Lite om sportfiske

fishingSportfiske anses vara en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter. Det är på grund av att de som sysslar med sportfiske ofta har ett enormt engagemang för det som händer under vattenytan. Det finns till exempel en förening i Sverige som heter Sportfiskarna. De sysslar med både fiskeglädje och fiskevård. Som sportfiskare måste man värna om och vårda vattnet. Sportfiskeklubbar sysslar bland annat med att verka för livskraftiga bestånd i friska vatten.

När man sysslar med sportfiske innebär det att man använder sig av sportsliga redskap när man fiskar, ofta spö och krok som inte är allt för grova, samt att man använder sig av ett bete och inte försöker kroka fisken någon annanstans än i fiskens mun. Det viktiga med sportfiske är att man behandlar sitt byte med respekt och även att man respekterar miljön som fisken lever i. Om man planerar att äta sin fångst ska man avliva den så snabbt och smärtfritt som möjligt. De fiskar som inte är lovliga eller som är för små ska sättas tillbaka i vattnet på ett så skonsamt sätt som möjligt.

Extra imponerande inom sportfiske är att fånga stora fiskar på lätta redskap medan man samtidigt inte får ha en för klen lina. Det är osportsligt att låta en fisk simma omkring med en krok i munnen. Det är inte heller meningen att man ska sälja sin fångst inom sportfiske. Tanken är att man endast ska ta det som man själv kommer att bruka. Om man inte planerar att äta fisken ska man släppa tillbaka all fisk man får upp och låta dem leva. Man ska inte heller försöka konkurrera med de som är yrkesfiskare. För många är sporten en livsstil och en utmärkt chans och anledning att komma ut i naturen. Många tycker att det är både avslappnande och rogivande att fiska.